p. Fesser opiekun p. Kopczyńska

 

PONIEDZIAŁEK

I kurs– odwóz SP Leśnica + przedszkolaki z Góry (3) Godziny: 1245 – 1325

Trasa: Leśnica SP – Góra Św. Anny – Wysoka - Górna - Kadłubiec – Dolna – Poręba - Źródełko – Leśnica SP

uczniowie z SP: IA 11, I C 10, II A 13 Razem: 34

II kurs– odwóz SP Leśnica i PG Godziny: 1415 – 1505 (spod SP 1430)

Trasa: Leśnica PG – Leśnica SP – Góra Św. Anny – Wysoka – Kadłubiec – Dolna –Poręba - Leśnica PG

uczniowie z SP: IV A 10, V A 16

uczniowie z PG: I B 8, I C 2 Razem: 36

 

III kurs– odwóz PG Godziny: 1505 – 1545

Trasa: Leśnica PG – Góra Św. Anny – Wysoka – Ligota (co drugi tydzień ) - Kadłubiec – Dolna – Poręba - Źródełko – Leśnica PG

uczniowie z PG: IA 3, II A 2, II B 5, II C 9, III A 6, III B 3, III C 5

uczniowie z SP: III B 1, VI A 12 (co drugi tydzień) Razem: 45

WTOREK

I kurs– odwóz SP Leśnica + przedszkolaków z Góry (2) Godziny: 1245 – 1325

Trasa: Leśnica SP – Góra Św. Anny – Wysoka - Kadłubiec – Dolna – Poręba- Źródełko – Leśnica PG

uczniowie z SP: IA 11, IIA 7, IV A 10 (co drugi tydzień) Razem: 28+2

II kurs– odwóz SP Leśnica i PG Godziny: 1415 – 1505 (spod SP 1425)

Trasa: Leśnica PG – Leśnica SP - Góra Św. Anny – Wysoka – Ligota – Kadłubiec – Dolna –Poręba - Leśnica PG

uczniowie z SP: VIA 12, II B 1, IV A 10 (co drugi tydzień)

uczniowie z PG: I C 2, II C 9, III B 3 (14) Razem: 37

III kurs– odwóz PG Godziny: 1505 – 1545

Trasa: Leśnica PG – Poręba – Dolna – Kadłubiec - Wysoka – Góra Św. Anny – Leśnica PG

uczniowie z PG: I A 3, I B 8, II A 2, II B 5, III A 6, III C 5 Razem: 29

ŚRODA

I kurs– odwóz SP Leśnica Godziny: 1245 – 1325

Trasa: Leśnica SP – Góra Św. Anny – Wysoka - Kadłubiec – Dolna – Poręba - Źródełko – Leśnica SP

uczniowie z SP: I C 10, II A 13, III A 17 Razem: 40

II kurs– odwóz SP Leśnica Godziny: 1335 – 1420

Trasa: Leśnica SP– Góra Św. Anny – Wysoka - Kadłubiec – Dolna – Poręba - Źródełko – Leśnica PG

uczniowie z SP: I A 11, IV A 10, VA 16 (co drugi tydzień) Razem: 37

III kurs– odwóz PG Godziny: 1505 – 1545

Trasa: Leśnica PG – Poręba – Dolna – Kadłubiec – Wysoka – Góra Św. Anny – Leśnica PG

uczniowie z SP: V A 15 (co drugi tydzień)

uczniowie. z PG: I A 3, I C 2, II A 2, II B 5, II C 9, III A 6, III B 3, III C 5

Razem: 50

CZWARTEK

I kurs– odwóz SP Leśnica + przedszkolaków z Góry (3) Godziny: 1245 – 1325

Trasa: Leśnica SP – Góra Św. Anny – Wysoka - Kadłubiec – Dolna – Poręba- Źródełko – Leśnica SP

uczniowie z SP: I A 11, I C 10, II A 13, III A 11 Razem: 45+2

II kurs– odwóz SP Leśnica Godziny: 1415 – 1505 (spod SP 1425)

Trasa: Leśnica PG - Leśnica SP – Góra Św. Anny – Wysoka - Ligota - Górna - Kadłubiec – Dolna – Poręba - Źródełko – Leśnica PG

uczniowie z PG: I A 3, I B 8

uczniowie z SP: III A 6, IVA 10, VI A 12, V A 16, III B 1 (45) Razem: 56

III kurs– odwóz PG Godziny: 1505 – 1545

Trasa: Leśnica PG – Góra Św. Anny – Wysoka – Kadłubiec – Dolna – Poręba –Leśnica PG

uczniowie z PG: I C 2, I A 2, II B 5, II C 9, IIIA 6, III B 3, III C 5 Razem: 32

PIĄTEK

I kurs– odwóz SP Leśnica + przedszkolaków Góry (2) Godziny: 1245 – 1325

Trasa: Leśnica SP – Góra Św. Anny – Wysoka - Kadłubiec – Dolna – Poręba– Źródełko - Leśnica PG

uczniowie z SP: I A 11, I C 10, III A 17 Razem: 38+2

II kurs– odwóz PG i SP Leśnica(1430) Godziny: 1415 1505

Trasa: Leśnica PG – Leśnica SP - Góra Św. Anny – Wysoka – Ligota – Kadłubiec – Poręba - Leśnica PG

uczniowie z PG: I C 2, III C 5

uczniowie z SP: IV A 3, III B 1,V A 16, VI A 12 Razem: 39

III kurs– odwóz PG Godziny: 1505 – 1545

Trasa: Leśnica PG – Poręba – Dolna – Kadłubiec – Wysoka – Góra Św. Anny – Leśnica PG

uczniowie z PG: I A 3, I B 8, II A 2, II B 5, II C 9, III A 6, III B 3 Razem: 36

p. Irzyk opiekun p. Zagrol

PONIEDZIAŁEK

I kurs– odwóz PG i SP ZALESIE ŚL. + przedszkolaki Godziny: 1340—1415

Trasa: Leśnica PG – (wyjazd 1340 )– Lichynia - Zalesie Śl. (wyjazd 1350 – Popice – Czarnocin- Leśnica PG

uczniowie z SP Zalesie: Popice 13, Czarnocin 10

uczniowie z PG: IC 5 Razem: 28

 

II kurs– odwóz PG Godziny: 1505 – 1545

Trasa: Leśnica PG – Lichynia – Zalesie Śl. – Popice –Czarnocin- Leśnica PG

uczniowie z PG: II A 6, II B 3, II C 2, III A 5, III B 6, III C 4 Razem: 26

WTOREK

I kurs– odwóz PG i SP ZALESIE ŚL. + przedszkolaki Godziny: 1415 – 1500

Trasa: Leśnica PG – Lichynia – Zalesie Śl. – Popice – Czarnocin - Leśnica PG

uczniowie z PG: I C 5, II C 2, III B 6

uczniowie z SP Zalesie: Popice 13, Czarnocin 10 Razem: 36

 

II kurs– odwóz PG Godziny: 1505 – 1545

Trasa: Leśnica PG – Lichynia – Zalesie Śl. – Popice –Czarnocin- Leśnica PG

uczniowie z PG: II A 6, II B 3, III A 5, III C 4 Razem: 18

ŚRODA

I kurs– odwóz SP ZALESIE ŚL. + przedszkolaki Godziny: 1350 – 14 35

Trasa: Leśnica PG – (wyjazd 1340 )– Zalesie Śl. (wyjazd 1350 ) – Popice – Czarnocin - Leśnica PG

uczniowie z SP Zalesie: Popice 13, Czarnocin 10 Razem: 23

II kurs– odwóz PG Godziny: 1505 – 1545

Trasa: Leśnica PG – Lichynia – Zalesie Śl. – Popice –Czarnocin-Leśnica PG

uczniowie z PG: I C 5, II A 6, II B 3, IIC 2, III A 5, III B 6, III C 4 Razem: 31

CZWARTEK

 

I kurs– odwóz SP ZALESIE ŚL. + przedszkolaki Godziny: 1350 – 14 35

Trasa: Leśnica PG (wyjazd 1340 ) – Zalesie Śl. (wyjazd 1350 ) – Popice – Czarnocin - Leśnica PG

uczniowie z SP Zalesie: Popice 13, Czarnocin 10 Razem: 23

II kurs– odwóz PG Godziny: 1505 – 1545

Trasa: Leśnica PG – Lichynia – Zalesie Śl. – Popice – Czarnocin- Leśnica PG

uczniowie z PG: I C 5, II A 6, II B 3, IIC 2, III A 5, III B 6, III C 4 Razem: 31

PIĄTEK

I kurs– odwóz SP ZALESIE ŚL. + przedszkolaki Godziny: 1300 – 1345

Trasa: Leśnica PG (wyjazd 1250 )– Zalesie Śl. (wyjazd 1300 ) – Popice – Czarnocin - Leśnica PG

uczniowie z SP Zalesie: Popice 13, Czarnocin 10 Razem: 23

II kurs– odwóz PG Godziny: 1505 – 1545

Trasa: Leśnica PG – Lichynia – Zalesie Śl. – Popice – Czarnocin-Leśnica PG uczniowie z PG: I C 5, II A 6, II B 3, IIC 2, III A 5, III B 6, III C 4

Razem: 31

p. Łowiecki opiekun p. Kaźmierczyk

PONIEDZIAŁEK

I kurs– odwóz SP Leśnica Godziny: 1335 – 1410

Trasa: Leśnica SP – Góra Św. Anny – Wysoka- Ligota (co drugi tydzień)- Kadłubiec – Dolna – Poręba - Źródełko – Leśnica PG

uczniowie z SP: III A 17, VI A 12 (co drugi tydzień) Razem: 29

 

II kurs– odwóz SP Raszowa + przedszkolaki i PG Godziny: 1415 – 1505

Trasa: Leśnica PG – Raszowa – Łąki Kozielskie – Krasowa – Leśnica PG

uczniowie z PG:, I B 4, I C 9

uczniowie z SP Raszowa: Łąki Koz. 18 +3 PP, Krasowa 11 + 3 PP Razem: 42 + 6 PP

III kurs– odwóz PG Godziny: 1505 – 1535

Trasa: Leśnica PG – Raszowa – Łąki Kozielskie – Krasowa – Leśnica PG

uczniowie z PG: IA 5,II A 3, II B 4, II C 7, III A 3, III B 6, III C 4 Razem: 32

 

WTOREK

I kurs– odwóz SP Leśnica Godziny: 1335 – 1410

Trasa: Leśnica SP – Góra Św. Anny – Wysoka - Kadłubiec – Dolna – Poręba - Leśnica PG

uczniowie z SP: I C 10, III A 17, V A 16, II A 6 Razem: 49

II kurs– odwóz SP Raszowa i PG Godziny: 1415 – 1445

Trasa: Leśnica PG – Raszowa – Łąki Kozielskie – Krasowa – Leśnica PG

uczniowie z PG: I C 9, II C 7, III B 6

uczniowie z SP Raszowa Łąki Koz. 18 +3 PP, Krasowa 11 + 3 PP Razem: 51

III kurs– odwóz PG Godziny: 1505 – 1535

Trasa: Leśnica PG – Raszowa – Łąki Kozielskie – Krasowa – Leśnica PG

uczniowie z PG: I A 5, I B 4, IIA 3, II B 4, III A 3, IIIC 4 Razem: 23

ŚRODA

I kurs– odwóz SP Raszowa + przedszkolaki Godziny: 1300 – 1330

Trasa: Leśnica PG (wyjazd 1255 ) – Raszowa (wyjazd 1300 ) – Łąki Kozielskie – Krasowa – Leśnica SP Razem: 29+6

II kurs– odwóz SP Leśnica Godziny: 1415 – 1505 (spod SP 1425)

Trasa: Leśnica PG - Leśnica SP – Góra Św. Anny – Wysoka - Ligota - Górna - Kadłubiec – Dolna – Poręba - Źródełko – Leśnica PG

uczniowie z PG: I B 8

uczniowie z SP : VI A 12, III B 1 Razem: 33

III kurs– odwóz PG Godziny: 1505 – 1535

Trasa: Leśnica PG – Raszowa – Łąki Kozielskie – Krasowa – Leśnica PG

uczniowie z PG: I A 5, I B 4, I C 9, IIA 3, II B 4, II C 7, IIIA 3, III B 6, IIIC 4 Razem: 45

CZWARTEK

I kurs– odwóz SP Raszowa + przedszkolaki Godziny: 1300 – 1330

Trasa: Leśnica PG (wyjazd 1255 ) – Raszowa (wyjazd 1300 ) – Łąki Kozielskie – Krasowa – Leśnica SP Razem: 29+6

II kurs– odwóz PG Godziny: 1505 – 1535

Trasa: Leśnica PG – Raszowa – Łąki Kozielskie – Krasowa – Leśnica PG

uczniowie z PG: I A 5, I B 4, I C 9, IIA 3, II B 4, II C 7, IIIA 3, III B 6, IIIC 4 (Razem: 45)

PIĄTEK

I kurs– odwóz SP Raszowa + przedszkolaki Godziny: 1210 – 1240

Trasa: Leśnica PG ( wyjazd 1200 )– Raszowa (wyjazd 1210 ) – Łąki Kozielskie – Krasowa – Leśnica PG Razem: 29+6

II kurs– odwóz SP Leśnica Godziny: 1335 – 1410

Trasa: Leśnica SP - Góra Św. Anny – Wysoka – Kadłubiec – Dolna – Poręba– Leśnica PG

uczniowie z SP: II A 13, IV A 7 Razem: 20

III kurs– odwóz PG Godziny: 1505 – 1535

Trasa: Leśnica PG – Raszowa – Łąki Kozielskie – Krasowa – Leśnica PG

uczniowie z PG: I A 5, I B 4, I C 9, IIA 3, II B 4, II C 7, IIIA 3, III B 6, IIIC 4 Razem: 45